לקבלת עזרה מנציג
זמן המתנה ממוצע לתמיכה  דקה ו-30 שניות
צרו קשרכניסה  |  הרשמה
עליך לאפשר הפעלת סקריפטים בדפדפן לצורך תפקוד תקין של האתר
  פתיחת קריאת שירות  
דף הבית » 

תקנון האתר

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר זה משמעו שהסכמת לתנאים האמורים להלן, והסכמתך זו נכנסת לתוקף בעת כניסתך הראשונה לאתר. אם אינך מקבל את התנאים, אל תעשה שימוש באתר.

פי.וי.ג'י. סאפורט אונליין בע"מ (להלן: "החברה") רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה החל מיום פרסומם או במועד מאוחר יותר, כפי שיפורסם ע"י החברה.

הפניה בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד.

האמור בתנאי שימוש אלה מהווה חלק בלתי נפרד מכל התקשרות של החברה עם צד ג' כלשהו (להלן: "הסכם ההתקשרות"). ככל שקיימת סתירה בין האמור בתנאי השימוש ו/או בכל פרסום באתר לבין התנאים בהסכם ההתקשרות, תגברנה הוראות הסכם ההתקשרות.

השירות באתר -

השירות שניתן ע"י החברה הוא שירות תמיכה מקוונת מרחוק במחשבים Mac/PC ובטלפונים סלולאריים חכמים (סמארטפונים), טאבלטים וכל מוצר טכנולוגי אחר מבוסס רשת, בהתאם למפורט להלן.

כמו כן החברה תעניק שירותי "טכנאי אונליין" (להלן: "טכנאי ענן") וניתן יהיה לפתוח קריאת שירות – באמצעות אתר החברה - ולקבל תשובות לשאלות ו/או לתפעול המכשירים נשוא בקשת התמיכה (כמוגדר להלן) ע"י בן-אנוש ו/או ע"י החזרת תשובה בצ'ט / אימייל בכל עת.

"טכנאי ענן", משמע – טכנאי אליו מתחברים באמצעות האתר, אשר ביכולתו לתת מענה אנושי טלפוני או בצ'אט גם ללא התחברות/השתלטות מרחוק על המכשיר נשוא תמיכה.

היקף השירות -

השירות באתר יינתן למכשירים המפורטים בפרק "שירות באתר" לעיל (להלן ייקראו גם: "המכשיר נשוא בקשת התמיכה").

במידת האפשר יינתן שירות גם לציוד ההיקפי המחובר למכשירים הנ"ל ובלבד שהציוד ניתן לגישה ולשליטה באמצעות אותו מחשב / סמארטפון נתמך.

ההתחייבות לשירות במסגרת האתר היא לתמיכה באמצעות "טכנאי מרחוק" ("להלן: "שליטה/תמיכה מרחוק") ו/או "טכנאי ענן" כהגדרתו לעיל.

שירות בשליטה מרחוק יתאפשר ויינתן רק כאשר המכשיר פועל ובעל גישה תקינה לאינטרנט. במקרה והדבר לא מתאפשר - תינתן תמיכה טלפונית בלבד (אולם תמיכה כאמור אינה בהכרח מספקת לצורך מתן שירות מיטבי).

הלקוח מתחייב לגרום לקיום תקשורת אינטרנט למכשיר שלגביו מתבקשת התמיכה מרחוק, ולמתן הרשאות לעובדיו ו/או מי מטעמו, ככל שרלבנטי בנסיבות הענין, אשר יאפשרו גישה מרחוק לנציגי החברה, הכל בהתאם להנחיות החברה.

השירות אינו כולל טיפול בתקלות חומרה, או כל תקלה או בעיה אחרת שאינה ניתנת לפתרון באמצעות סיוע טלפוני או שליטה מרחוק. השירות אינו כולל תיקון תקלות או כשלים בתקשורת ו/או עם ספק האינטרנט.

הלקוח יודע ומסכים כי במהלך התמיכה מרחוק תישלל ממנו האפשרות להשתמש במכשיר לגביו ניתנת התמיכה, למשך כל פרק הזמן שבו יפעל הטכנאי בנסיון לפתור את התקלה.

זמני תגובה לתחילת הטיפול בקריאה: החברה מתחייבת להגיב לקריאה שנפתחה, תוך שעה מרגע פתיחתה, בכל שעות היממה. להסרת ספקות, האמור אינו מתייחס למשך הטיפול בתקלה שבגינה נפתחה הקריאה.

התחייבותנו "לא תיקָנו - לא שילמת" -

מדיניות החברה כלפי לקוחותיה הינה "לא תיקָנו – לא שילמת" ולכן ככל שלא נפתרה הבעיה, שבגינה נפתחה הקריאה, תזכה החברה את הלקוח בזמן הטיפול בקריאה.

המדיניות מתייחסת לכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א. לשירות שניתן בשליטה מרחוק בלבד. ההתחייבות הנ"ל אינה תקפה למצב בו נדרש שירות מעבר לאמור, כדוגמת רכישת מוצר נלווה, כדוגמת תכנת אנטי-וירוס ו/או כיו"ב, אשר עשוי לפתור את הבעיה במקרה הרלבנטי.

ב. למקרים בהם התהליך הגיע למיצוי עד תום ע"י טכנאי התמיכה.
כלומר, ההתחייבות הנ"ל אינה תקפה במידה והתהליך הופסק ע"י הלקוח מכל סיבה שהיא, כולל מקרים שבהם סירב הלקוח להתקין/לרכוש תוכנה נוספת או רישיון שימוש חוקי לתוכנה, ככל שאין בידיו, אם ייקבע ע"י נציגי החברה כי פתרונות כאמור נדרשים לפתרון הבעיה.

למען הסר ספק, מודגש בזאת כי זיכוי הלקוח במקרה כזה יכלול את דמי הטיפול הישירים עבור הקריאה עצמה, ולא יכלול זיכוי כלשהו בדמי מנוי חודשיים, אם קיימים, או כל פיצוי נוסף אחר.

תמחור השירות -

תמחור השירות הוא בהתאם לאחת ממגוון החבילות המוצעות ע"י החברה, ומפורסמות באתר. הלקוח יוכל לבחור את החבילה המתאימה ביותר לצרכיו, ואף לשדרג את החבילה או "לשנמֵך" אותה על פי תנאי השימוש

תעריפי השירות השונים משתנים בין חבילה לחבילה, בהתאם לתנאיה.

רוב השירות באתר מחושב ומתומחר לפי משך הטיפול בפועל, המסוכם לדקות שלמות בכל קריאת שירות.

"פעולות בתעריף קבוע" - כהגדרתן בפרק "מונחים והגדרות".

במידה והשירות שניתן ללקוח כולל התקנה של תוכנות צד שלישי כלשהן, מחיר השירות אינו כולל את עלות רכישת התוכנה / רישיון השימוש בה.

כל המחירים המוצגים באתר - כוללים מע"מ.

פתיחת חשבון לקוח, ובחירת סוג המנוי -

כל לקוח המבקש לקבל שירות באתר, יצטרך לפתוח חשבון לקוח במערכת ולהצטרף לאחת ממגוון חבילות השירות המוצעות בה.

משתמש יהיה רשאי להצטרף לשירות בכל מועד שיחפוץ. לשם פתיחת החשבון יש למלא את כל הפרטים הנדרשים - פרטים מזהים, כתובת אימייל ומספר טלפון עדכניים על מנת שניתן יהיה ליצור איתו קשר, וכן אמצעי תשלום (אם נדרש) - בהתאם לסוג המנוי בחבילת השירות שיבחר.

מונחים והגדרות -

אזור אישי של הלקוח - האזור בו רואה הלקוח את הסטטוס העדכני של ניהול החשבון שלו, כדוגמת: הסטוריה של קריאות שירות, חבילה נוכחית ותנאיה בזמן הנתון, יתרת אשראי במערכת, מצב חשבון עדכני, אופציה להחליף בין החבילות וכיו"ב.

דמי מנוי חודשי - בהתאם לסוג החבילה ולמסלול שנבחר - תשלום חודשי קבוע אותו משלם המנוי במשך תקופת פעילותו (ללא קשר להיקף השירות שנצרך בפועל).

דקות תמיכה כלולות - ל"מנוי חודשי" בלבד, בהתאם למסלול החבילה שנבחר (להלן: "תכנית המנוי"). זמן טיפול (בדקות) הכלול במסגרת תוכנית המנוי על פי תנאיה, ועבורו לא יחויב הלקוח בתשלום נוסף מעבר לדמי המנוי החודשיים ו/או עמלת הטיפול בקריאה, במידה והם קיימים בתכנית זו.
הדקות הכלולות בחבילה תהיינה מוגבלות לקריאת שירות ו/או ליום ו/או לחודש (על פי מבנה חבילת השירות), כאשר ההגבלה היומית (אם קיימת) מגבילה את סך הדקות הכלולות לקריאה המצטברות באותו יום, וההגבלה החודשית (אם קיימת) מגבילה את סך הדקות הכלולות לקריאה ו/או ליום המצטברות באותו חודש.

א. הגבלת דקות לחודש - כמות דקות חודשיות הנכללות במסגרת החבילה, עבורן לא יגבה תשלום נוסף.

ב. הגבלת דקות ליום - כמות דקות יומיות הנכללות במסגרת החבילה, עבורן לא יגבה תשלום נוסף. (מוגבל באופן מצטבר ע"י הגבלת הדקות החודשית, אם קיימת).

ג. הגבלת דקות לקריאה - כמות דקות תמיכה הכלולות בכל קריאת שירות, במסגרת החבילה, עבורן לא יגבה תשלום נוסף. (מוגבל באופן מצטבר ע"י הגבלת הדקות היומית והחודשיות, אם קיימות).

תעריף לדקה - (בכל סוגי המנויים וחבילות השירות) - עלות כל דקת תמיכה הניתנת ללקוח בפועל (מעבר לדקות התמיכה הכלולות במנוי).

התחייבות למנוי - משך הזמן המינימאלי בו חייב הלקוח להישאר מנוי באתר במידה וקיבל שירות במסגרת חבילה במנוי חודשי.

התחייבות לחבילת שירות - משך הזמן המינימאלי בו חייב לקוח ב"מנוי חודשי" להישאר בחבילת השירות שבחר במידה וקיבל במסגרתה שירות. ("שדרוג" המנוי אפשרי תמיד).

חבילות השירות - חבילות השירות השונות המוצעות באתר (וכפי שתהיינה מעת לעת על פי החלטת החברה).
החבילות מבוססות על 3 סוגי מנויים: "מנוי Pre Paid", "לקוח מזדמן", "מנוי חודשי", והן נחלקות ל- 3 מסלולים שונים, לפי "משקל" החבילה.
פירוט אודות חבילות השירות ראה תחת "מבנה חבילות השירות".

ימים ושעות פעילות - מרכז התמיכה של החברה פועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, למעט יום כיפור. החברה שומרת על זכותה לעדכן את שעות הפעילות מעת לעת.

יום שירות - משעה 00:01 ועד 00:00 של אותו יום.

כרטיסי ServiceCard (להלן ייקרא גם: "כרטיס שירות") / GiftCard (להלן ייקרא גם: "כרטיס מתנה") - כרטיסים שבאמצעותם מוענק ללקוח אשראי לצורך קבלת שירות באתר. האשראי המוענק בכרטיס יכול להתקבל בצורת "דקות" - באמצעותן יוכל הלקוח לצרוך שירות בהתאם למגבלת הזמן שברשותו (בדקות שלמות) ו/או בצורת "כסף מזומן" - אשר ישמש לקיזוז חובותיו הנצברים במסגרת השירותים שצרך באתר .את כרטיס שירות השירות יכול כל מנוי (בין אם הוא מנוי בחבילת "Pre Paid" או בכל חבילת שירות אחרת) להזין למערכת, בנוסף לאמצעי התשלום האחרים שלו, ככל שישנם, וללא קשר לסוג המנוי בו הוא נמצא.

יתרת אשראי במערכת - כל ייתרת אשראי העומדת לזכות הלקוח, בדקות או במזומן, שמקורה בהזנת כרטיסי GiftCard / ServiceCard / קופון / או כל הטבה דומה שהוזנה ללקוח במסגרת האתר יכולה לשמש את הלקוח לצריכת שירות באתר עצמו, אך אינה ניתנת להמרה או לפדיון בכל צורה אחרת.

לקוח - מנוי בכל אחד מסוגי החבילות שנבחרו (להלן ייקרא: "לקוח" או "מנוי").

עמלת טיפול בקריאה - נקבעת בהתאם לסוג המנוי ולחבילת השירות הנבחרת - תשלום קבוע המתווסף לכל קריאת שירות שבמסגרתה ניתן ללקוח שירות בפועל (ללא קשר להיקף השירות שניתן בה).

פעולות בתעריף קבוע - אלו הן פעולות מוגדרות מראש, התעריף שלהן קבוע מראש ואינו תלוי במשך זמן הטיפול בפועל. התעריף לפעולות אלה משתנה בין חבילה לחבילה, ביחס זהה להבדל בין תעריפי דקת טיפול בחבילות השונות. המדובר בפעולות כדוגמת התקנת מערכת הפעלה.
עקב הגדרת פעולות אלה בתעריף קבוע שאינו תלוי בזמן הפעולה בפועל, חיוב בגין פעולות אלה לא יקוזז עם ייתרת דקות העומדת לזכות הלקוח בחשבון, אלא ישולם במלואו (למעט לקוחות במנוי מסוג Pre-Paid המוגדרים לשלם באמצעות הייתרות בחשבונם בלבד).
כמו כן, בחבילות שירות הכוללות הקצאת זמן טיפול (לקריאה / ליום / לחודש), "פעולות בתעריף קבוע" אינן מקוזזות עם הזמן הכלול, והן משולמות במלואן.

תעריף לדקה - בכל סוגי המנויים / החבילות ומסלולי החבילות - עלות כל דקת תמיכה הניתנת ללקוח בפועל (מעבר לדקות התמיכה הכלולות במנוי).

תשלום בכרטיס אשראי - תשלומים בכרטיס אשראי יתקבלו בכפוף למדיניות ואישור חברות האשראי אשר הינן בהסכם מול החברה. אישור עסקת קרדיט ו/או מספר התשלומים, בכפוף למדיניות ואישור חברות האשראי אשר הינן בהסכם מול החברה. מובהר כי החברה עומדת בתקני PCIDSS, לענין אבטחת כרטיסי האשראי, כנדרש ע"י חברות האשראי.

מבנה חבילות השירות -

סוגי המנויים:

חבילות השירות השונות באתר מבוססות על 3 סוגי מנויים שונים.

"מנוי חודשי" -

זהו לקוח המשלם בכרטיס אשראי אחת לחודש, ומקבל חשבונית מסכמת אחת לחודש.

(הלקוח נדרש להזין כרטיס אשראי מראש, עם בחירת אחת מחבילות שירות שבמנוי חודשי).

מנוי חודשי יהיה בד"כ כרוך בדמי מנוי חודשיים ו/או בתעריף בסיס (עמלת טיפול) לכל קריאה.

מנגד, יהיה זכאי בד"כ לקבל הנחות תעריף (תעריף מוזל לדקה), ו/או דקות טיפול חינם הכלולות במסגרת המנוי, בהתאם לחבילת השירות בה יבחר המנוי.

לקוח ב"מנוי החודשי" אינו מוגבל במשך הטיפול שניתן לו בפועל.

מנוי חודשי יכול לפתוח ולקבל טיפול במספר קריאות במקביל.

"לקוח מזדמן" -

זהו לקוח המשלם בכרטיס אשראי בסיום כל קריאת שירות, ומקבל חשבונית נפרדת על כל קריאה.

(הלקוח אינו נדרש להזין כרטיס אשראי מראש, אלא בעת פתיחת קריאת השירות בלבד).

ל"לקוח המזדמן" אין חשבון חודשי מצטבר, הוא אינו מחויב בדמי מנוי חודשיים, הוא פטור מכל התחייבות, ואינו מוגבל במשך הטיפול שניתן לו בפועל.

לעומת זאת, הלקוח המזדמן אינו זכאי לתעריפים מוזלים או לדקות חינם במסגרת המנוי, ואינו יכול לקבל טיפול בקריאות שונות במקביל (יכול לפתוח קריאות במקביל, אך הטיפול בהן ימתין ויבוצע אחת אחת).

"מנוי Pre Paid" -

מנוי Pre Paid הוא מנוי המוגדר לקבל שירות אך ורק במסגרת אשראי דקות אשר הוזן מראש למערכת (במסגרת שימוש בכרטיס GiftCard / ServiceCard).

סוג מנוי זה מיועד ללקוחות אשר רכשו או קיבלו כרטיס שירות או כרטיס מתנה של Support.Online (ראה לעיל "כרטיס "ServiceCard" / "GiftCard" בפרק "מונחים והגדרות"), ואשר מעוניינים להתנסות בשירותינו במסגרת האשראי שהוענק להם בכרטיס בלבד, וללא כל הוצאות נוספות מצידם.

לקוח במסגרת מנוי כזה משלם עבור השירות באמצעות האשראי שהוזן מראש בלבד, ואינו זקוק לכרטיס אשראי בנוסף. לא תונפק ללקוח כל חשבונית בגין השירות. (החשבונית עבור כל האשראי שבכרטיס מונפקת מראש בעת רכישת הכרטיס).

משך השירות שיינתן ללקוח יוקצב מראש ויוגבל בהתאם ליתרת הזמן/הכסף המזומן העומדים לרשותו בחשבון.

בשל ניהול מגבלת הזמן למנוי מסוג Pre Paid, לא יוכל מנוי זה לקבל תמיכה למספר מכשירים בו-זמנית, והוא מוגבל לטיפול (session) פעיל אחד בלבד במסגרת המנוי. כמו כן, מנוי Pre Paid אינו יכול לפתוח ו/או לקבל טיפול בקריאות שונות במקביל.
על מנת להמשיך לקבל שירות לאחר סיום האשראי - יצטרך הלקוח להזין לחשבון כרטיס נוסף (אם יש ברשותו), או לשדרג את המנוי הקיים למנוי בתשלום ("מנוי חודשי" או "לקוח מזדמן").

טבלת השוואה בין סוגי המנויים:

"מנוי Pre Paid""לקוח מזדמן""מנוי חודשי"
זמינותזמין לרוכשי "כרטיס שירות" ו/או למקבלי "כרטיס מתנה" בלבדזמין לכולםזמין לכולם
הזנת כרטיס אשראילא נדרש. (מוזן "כרטיס מתנה/שירות" בלבד)בעת פתיחת כל קריאה בנפרדפעם אחת, בעת בחירת המנוי
ביצוע תשלוםללא תשלום נוסףבסיום כל קריאהאחת לחודש
תעריפים מוזליםלאלאבד"כ כן (משתנה בהתאם לחבילת השירות)
דקות תמיכה כלולותאיןאיןבד"כ יש (תלוי ומשתנה בהתאם לחבילת השירות)
תשלום מנוי חודשיללאללאבד"כ כן (תלוי ומשתנה בהתאם לחבילת השירות)
עמלת טיפול בקריאהללאבד"כ ללא (תלוי ומשתנה בהתאם לחבילת השירות) לעיתים (תלוי ומשתנה בהתאם לחבילת השירות)
קריאות שירות במקביללאניתן לפתוח קריאה, אך הטיפול בה ימתין עד לסגירת הקריאה הפתוחה הקודמתכן
הגבלת משך הטיפולכן! (משך הטיפול יוגבל בהתאם ליתרות בחשבון)לאלא
התחייבות למנוי (לצורך סגירת המנוי)אין

(חבילה במסלול Silver)
אין

(חבילה במסלול Silver)
אין התחייבות אם הלקוח עדיין לא קיבל שירות.
התחייבות לחודש אחד מיום ההצטרפות לחבילה האחרונה שבמסגרתה קיבל הלקוח שירות, למעט חבילות במסלול Silver.
(ראה פירוט ב-"סגירת חשבון לקוח")
התחייבות לחבילת שירות (לצורך שינוי חבילה)אין

(חבילה במסלול Silver)
אין

(חבילה במסלול Silver)
אין התחייבות אם הלקוח עדיין לא קיבל שירות.
התחייבות לחודש אחד מיום ההצטרפות לחבילה האחרונה שבמסגרתה קיבל הלקוח שירות, למעט חבילות במסלול Silver.
ובכל מקרה, אין מגבלה לצורך שדרוג חבילה.
(ראה פירוט ב-"שינוי חבילת שירות")

המסלולים:

חבילות השירות השונות באתר מדורגות לפי 3 מסלולים שונים, הנקבעים לפי "משקל" החבילה:

1. מסלול (Silver) I -
במסלול זה נכללות חבילות על בסיס מנוי מסוג "לקוח מזדמן", "מנוי Pre Paid", וכן חבילות נוספות מסוג "מנוי חודשי" המוגדרות כחבילות בסיסיות (ללא דמי מנוי או בדמי מנוי נמוכים מאוד) והנחשבות לצורך העניין כבעלות דירוג זהה.

2. מסלול (Gold) II -
במסלול זה נכללות חבילות בדמי מנוי חודשי הנחשבות (בשקלול כלל המאפיינים שלהן) כחבילות "ממוצעות" והינן אטרקטיביות בעיקר למנוי פרטי/עסקי קטן.

3. מסלול (Platinum) III -
במסלול זה נכללות חבילות מתקדמות בדמי מנוי חודשי הנחשבות (בשקלול כלל המאפיינים שלהן) כחבילות "גדולות" והינן אטרקטיביות בעיקר למנויים עסקיים וארגונים הדורשים תמיכה באופן קבוע ובהיקפים גבוהים יחסית.

החלוקה למסלולים משמשת גם להגדרת "רמת החבילה" לצורך הגבלת מעבר מנוי מחבילה אחת לאחרת במהלך תקופת המנוי. לצורך ההגדרה, מעבר מחבילה ברמה אחת לחבילה ברמה גבוהה יותר - ייחשב כ"שדרוג" המנוי, ומעבר לחבילה ברמה נמוכה יותר - יחשב כ"שנמוך" המנוי.

הרכב חבילות השירות המוצעות על ידי החברה:

חבילות עבור מנוי מסוג "Pre Paid" -

בד"כ תהייה חבילה אחת כזו תקפה בכל זמן נתון.

חבילות אלה אינן כוללות דמי מנוי חודשיים ולא עמלת טיפול לקריאה.

הלקוח יזין לחשבונו כרטיס אשר שולם מראש - GiftCard / ServiceCard הכולל כמות דקות תמיכה באתר ו/או סכום כספי נקוב. דקות התמיכה שינתנו ללקוח בפועל תקוזזנה מאשראי הדקות העומד לזכות הלקוח בחשבון, ופעולות/רכישות באתר הדורשות תשלום כספי תקוזזנה מהאשראי הכספי העומד לרשות הלקוח בחשבון.

במקרי הצורך, בהתאם לפעולה הנדרשת ובהתאם לייתרות השונות בחשבון הלקוח, תבוצע המרת מחירים מ-₪ לדקות ולהיפך (בהתאם לתעריף לדקה של חבילה זו), וזאת על מנת לאפשר ניצול מיטבי של כל סוגי האשראי שהוזנו לחשבון.

חבילות עבור מנוי מסוג "לקוח מזדמן" -

בד"כ תהייה חבילה אחת כזו תקפה בכל זמן נתון.

חבילות אלה אינן כוללות דמי מנוי חודשיים, ובד"כ גם לא עמלת טיפול לקריאה.

החברה רשאית ועשוייה להגדיר חבילת שירות על בסיס מנוי מסוג "לקוח מזדמן" הכוללת עמלת טיפול בקריאה, וזאת לטובת תעריף מוזל יותר לדקה, הכל כפי שיפורסם מעת לעת באתר.

חבילות עבור "מנוי חודשי" -

עיקר חבילות השירות באתר מושתתות על בסיס "מנוי חודשי", כאשר ההבדלים בין המאפיינים השונים של כל חבילה יוצרים את מגוון הפתרונות המאפשרים התאמה מיטבית, כמעט אישית, לצרכיו של כל לקוח ולקוח בהתאם לאופי ולהיקף פעילותו.

המאפיינים השונים המגדירים את מבנה ואופי החבילה:

א. דמי מנוי חודשי - תעריף קבוע שמשולם מידי חודש (ללא קשר להיקף השירות שנצרך בפועל).

ב. עמלת טיפול בקריאה - דמי טיפול קבועים המשולמים כבסיס על כל קריאת שירות שבמסגרתה ניתן ללקוח שירות בפועל (ללא קשר להיקף השירות שניתן בה).

ג. דקות תמיכה כלולות - זמן טיפול (בדקות) הכלול במסגרת תוכנית המנוי, ועבורו לא יחויב הלקוח בתשלום נוסף, זמן זה מוגבל לקריאה ו/או ליום ו/או לחודש (פירוט במונחים והגדרות לעיל).

ד. תעריף לדקה - עלות כל דקת תמיכה שניתנה ללקוח בפועל (לא יחושבו הדקות הכלולות במסגרת החבילה, או פעולות בתעריף קבוע המתומחרות בנפרד).

שינוי / מעבר בין חבילת שירות -

לקוח המבקש לשנות את סוג חבילת השירות, יוכל לעשות זאת בכל עת, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

א. בשל ההטבות הניתנות בחבילות השירות המתקדמות יותר, לקוח אשר קיבל שירות באתר במסגרת חבילה מתקדמת, שינוי החבילה יתאפשר עבורו רק לאחר מעבר תקופה של חודש ימים מיום הצטרפותו לחבילת השירות האחרונה אשר במסגרתה ניתן לו השירות. "במילים פשוטות" - לא ניתן להצטרף לחבילת שירות "אטרקטיבית", לקבל במסגרתה שירות, ולשנות את המנוי לחבילה אחרת או "נחותה" יותר מייד לאחר מכן, אלא לאחר פרק הזמן הנ"ל.
במקרה כזה, יוכל הלקוח לקבוע מראש מועד עתידי לשינוי החבילה, אך כל טיפול בקריאת שירות שנפתחה לפני מועד שינוי החבילה העתידי ושיש לה השפעה על מועד השינוי - תגרור דחייה מחדש במועד השינוי המבוקש, על פי הכלל האמור לעיל.

חבילות השירות הבסיסיות שעליהן לא חלה מגבלת הזמן הנ"ל, הן כל החבילות הנמצאות במסלול Silver (ניתן לעבור מחבילה לחבילה ללא מגבלת זמן).

ב. על אף האמור לעיל, הרחבת חבילת שירות ("שדרוג מנוי") לחבילה במסלול מתקדם יותר - תתאפשר תמיד, ללא מגבלת זמן.

ג. חבילת השירות החדשה תכנס לתוקף רק בתחילת יום חדש. לא ניתן לשנות חבילה באמצע יום.
("יום חדש" – משמע, שעה 00:01 לפי השעון המקומי).

ד. קריאות שירות שייפתחו במסגרת חבילת שירות מסוימת - יחושבו על פי תנאיה ותעריפיה, גם אם הטיפול בהן יחל או יסתיים בפועל לאחר כניסתה לתוקף של חבילת השירות החדשה (למעט מקרה בו הטיפול בקריאה היה אמור לגרור דחייה במועד שינוי החבילה, כמפורט הסעיף הבא).

ה. קריאת שירות שנפתחה במסגרת חבילה מסוימת, ואשר הטיפול בה אמור לגרור התחייבות ודחייה במועד שינוי החבילה (כאמור בסעיף א'), אך הטיפול בה עדיין לא החל, והחבילה בינתיים כבר שונתה לחבילה אחרת (שאיננה בגדר "שדרוג המנוי") - לא יתאפשר מתן טיפול במסגרת קריאה זו, היא תיסגר, ובמקומה תפתח קריאה חדשה במסגרת החבילה החדשה ועל פי תנאיה ותעריפיה.

ו. מנוי שקבע מועד עתידי לשינוי חבילת השירות, עקב תקופת התחייבות מינימלית לחבילה (כנזכר לעיל), במידה ובמהלך תקופה זו ייכנס המנוי להקפאה מכל סיבה שהיא:

1) ימי ההקפאה הללו לא ייחשבו בתקופת החברות, וייתכן שהדבר אף יגרור דחיה במועד שינוי החבילה שנבחר.

2) בכל מקרה בו מועד שינוי החבילה חלף בתוך תקופת ההקפאה עצמה (גם אם לא נדרשה דחייתו) - החבילה תתחלף בפועל רק יום אחד לאחר השחרור מההקפאה.

בעת מעבר בין חבילות שירות שונות אשר לפחות אחת מהן כוללת דמי מנוי חודשיים - יחושבו דמי המנוי החודשיים על פי החלק היחסי של כל סוג מנוי באותו החודש.

חשוב לדעת כי במנויים עם הקצאת דקות חינם חודשיות (הכלולות בחבילה) - שינוי חבילה באמצע החודש יגרום להקצאה מחודשת של דקות החינם אשר יחושבו ויוגבלו מחדש לאותו החודש על פי הממוצע המשוקלל, בהתאם לחלקה היחסי של כל אחת מהחבילות השונות באותו חודש. הדבר עלול לגרור שינויים בחשבון החודשי בהתאם.
כמו כן, במידה והלקוח עבר באותו חודש מחבילה הכוללת דקות שירות חודשיות לחבילה שאינה כוללת דקות חודשיות, אז בזמן שהלקוח נמצא בחבילה זו, לא יוגבל הלקוח לפי ממוצע הדקות הנותרות לאותו חודש, אלא בהתאם לחבילה הנוכחית בלבד (כלומר, אם הוא נמצא כעת בחבילה ללא דקות כלולות בכלל - הוא לא יוכל להשתמש עוד במכסת הדקות החודשיות אם נותרה לו, ובאותו אופן, אם הלקוח נמצא כעת בחבילה הכוללת דקות יומיות ו/או לקריאה אך ללא הגבלה חודשית - לא יוגבל הלקוח למכסת הדקות החודשית שנותרה לו).

כאמור, בכל מקרה של בקשת שינוי סוג חבילה המחויבת בזמן המתנה נוסף, כמצוין בסעיפים הנ"ל, ניתן להמתין ולהגיש את בקשת השינוי רק לכשיגיע התאריך המיועד, אך אפשר גם להגיש מראש בקשת שינוי חבילה עתידית אשר תכנס לתוקף בפועל רק בתאריך המבוקש.

בעת שינוי חבילת שירות הגוררת שינוי גם בסוג המנוי, יש לשים לב לדברים הבאים:

מנוי מסוג Pre Paid המשדרג למנוי בתשלום -
מנוי המחליט לשדרג את חבילת השירות שלו ממנוי מסוג Pre Paid למנוי בתשלום ("מנוי חודשי" או "לקוח מזדמן"), יוכל לעשות זאת מתי שיחליט, גם אם עדיין לא מימש את מלוא האשראי שהזין למערכת (דקות / מזומן - לפי סוגי הכרטיס שהזין). ייתרת אשראי זאת תעמוד לרשותו למימוש גם במסגרת המנוי החדש שייבחר.

מנוי "חודשי" המשנה למנוי מסוג Pre Paid -
אם לקוח בעל מנוי חודשי הזין למערכת דקות (GiftCard/ServiceCard/קופונים וכד'), אשר שימשו לצמצום החוב במסגרת המנוי החודשי הרגיל, ואחר כך שינה את המנוי למנוי מסוג Pre Paid - כל עוד לא יצאה חשבונית מסכמת לאותה תקופת חשבון - כל בנק הדקות שעמד לזכותו (כולל אלה שכבר הוקצו לטובת קריאות השירות הקודמות) - ישמשו מעתה בראש ובראשונה לטובת קריאות שירות שייפתחו במסגרת מנוי ה-Pre Paid בו הוא נמצא, ורק אם בזמן עריכת החשבון התקופתי יוותרו לו דקות "פנויות" בחשבון, יוכל המשתמש (על פי בחירתו) להגדיר למערכת לבצע בהן מחדש שימוש לצמצום החובות שצבר במסגרת המנוי הקודם בו היה חבר (או להמשיך, לפי בחירתו, ולשמר אותן בלעדית עבור קריאות עתידיות במסגרת מנוי ה-Pre Paid בו הוא נמצא כעת).

מבצעים והטבות -

החברה תפרסם מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבצעים והטבות (להלן ייקרא: "חומר פרסומי") בתנאים שייקבעו.
בנוסף, רשאית החברה לפרסם את החומר הפרסומי לכל מנוייה/לקוחותיה ב- Newsletter באמצעות האימייל, על פי הכתובות שנמסרו וכפי שיעודכנו ע"י המנויים מעת לעת, ו/או בכל דרך אחרת העומדת לרשות החברה להתקשרות עם מנוייה/לקוחותיה. הסכמה לתנאי תקנון אלה משמעה גם הסכמה לקבלת החומר הפרסומי כאמור. אין באמור כדי למנוע ממנוי/לקוח לבקש הסרתו מרשימת התפוצה בכל עת.

קופונים:

קופון הוא קוד אישי המאפשר למנוי לזכות בהטבה מסוימת לאחר הזנתו למערכת. ההטבה תתבטא באשראי של דקות טיפול ו/או סכום כספי שיוזן לחשבונו של הלקוח ויעמוד לרשותו לשימוש באתר*.

קופונים יונפקו ע"י הנהלת האתר מעת לעת, על פי קריטריונים שתגדיר, ועל פי שיקול דעתה בלבד.

במידה ויונפק ללקוח קופון, הוא יוצג ב"איזור האישי" של הלקוח, כל עוד הוא עדיין רלוונטי.

(* ייתרת אשראי במערכת, בדקות או במזומן, שמקורה בהזנת כרטיסי GiftCard / ServiceCard / קופון / או כל הטבה דומה שהוזנה ללקוח במסגרת האתר יכולה לשמש את הלקוח לצריכת שירות באתר עצמו, אך אינה ניתנת להמרה או לפדיון).

חבר מביא חבר:

מבצע זה (כאשר הוא בתוקף), מאפשר למנוי קיים באתר להזמין חברים חדשים להצטרף לאתר.

ההזמנה תבוצע באמצעות קישור מיוחד אותו ישלח המנוי לחברו/יו.

לנוחיות המשתמש, מאפשרת המערכת שליחת הקישור למספר חברים יחד באמצעות האתר עצמו (המערכת אינה שומרת את כתובות האימייל של החברים!).
כמו כן, מאפשרת המערכת גם העתקת הקישור ושליחתו באופן עצמאי על ידי המנוי עצמו.

אין הגבלה על כמות החברים המוזמנים. משתמש שיזמין יותר - ירוויח יותר.

כל רישום של חבר חדש לאתר (באמצעות הקישור בלבד) - יזכה את חשבונו של המזמין באופן חד פעמי באחוז כלשהו מדמי המנוי החודשיים בחבילה אליה הצטרף החבר (גובה האחוז - כמפורט בכל מבצע, לגופו).

ההטבה תינתן רק לאחר סיום החודש הקלנדרי המלא הראשון בו היה החבר רשום באתר ושבמהלכו שילם בפועל דמי מנוי חודשיים כלשהם. החישוב יתבצע בפועל על סמך דמי המנוי הממוצעים של החבר במהלך חודש מלא בלבד. (אם בחודש המלא הראשון דמי המנוי הממוצעים יהיו אפס, הזכאות להטבה תשמר למזמין, ותיבדק מחדש בחודש הבא וכן הלאה, עד לחודש המלא הראשון שבמהלכו ישולמו דמי מנוי כלשהם בפועל, ורק אז תחושב ותוזן ההטבה למזמין).

הזיכוי יוזן לחשבונו של החבר המזמין כל עוד חשבונו עדיין פעיל באתר ביום עריכת החשבון הנ"ל. לא ניתן להמיר או לפדות את הזיכוי בכסף בכל צורה שהיא, חבר שיסגור את חשבונו באתר לפני הזנת ההטבה לחשבונו - יאבד את הזכות להטבה.

הטבות למצטרפים חדשים:

מבצע זה (כאשר הוא בתוקף), יעניק למצטרפים חדשים הטבת אשראי דקות/מזומן על פי המוגדר בו.

חשבון הלקוח יזוכה רק במידה והלקוח נרשם בטווח התאריכים המוגדרים במבצע, בחר בחבילה המוגדרת במבצע, ונשאר בחבילה הכלולה במבצע במשך חודש ימים לפחות (במידה ומנוי הוקפא ע"י הנהלת האתר לתקופה מסוימת, מכל סיבה שהיא, לא ייחשבו ימים אלה במניין הימים).

מעבר הלקוח לחבילה שאינה כלולה במבצע, במהלך החודש הראשון, תפסול את זכאותו להטבה.

למען הסר ספק, במידה והמבצע שבמהלכו הצטרף הלקוח כולל בתוכו מספר חבילות לבחירה, מעבר בין חבילות הכלולות במבצע מותר גם במהלך תקופה זו ואינו פוסל את זכאותו.

במידה וישנו יותר ממבצע אחד למצטרפים חדשים, בתאריכים חופפים - לקוח שיענה על יותר מקריטריון אחד, יזוכה בהטבה אחת בלבד - בעלת הערך הגבוה מביניהן.

חשבון תקופתי -

תקופת החשבון - חודש קלנדרי מלא (מהראשון לחודש ועד לסופו).

חשבונית חודשית בקשר לחודש החולף תשלח ללקוח לאחר עריכת החשבון, בסמוך לחיוב החודשי.

חשבונות תקופתיים ללקוח יערכו אחת לחודש, עבור כל קריאות השירות שנפתחו במהלך אותו החודש, ושהטיפול בהן הסתיים לפני מועד עריכת החשבון. קריאות שהטיפול בהן הסתיים לאחר מועד עריכת החשבון - תחויבנה בחשבון החודשי העוקב הבא.

לקוח אשר החליף סוג מנוי במהלך חודש החשבון - יבוצע עבורו חישובים יחסיים לכל תקופת מנוי, בהתאם לתעריפיה ובהתאם לתנאיה והטבותיה.

סגירת חשבון לקוח -

לקוח המבקש לסיים ולסגור את חשבונו באתר, יוכל לעשות זאת בכל עת, בכפוף לכל אחד מהתנאים המפורטים להלן:

א. סגירת מנוי תתאפשר רק לאחר תקופה מינימאלית של חודש אחד ממועד ההצטרפות אל חבילת השירות האחרונה אשר במסגרתה ניתן ללקוח שירות (מובהר כי לא ניתן להצטרף לחבילת שירות, לקבל במסגרתה שירות ו/או הטבה, ולסגור את המנוי מייד לאחר מכן). טיפול בקריאת שירות שנפתחה לפני מועד סגירת המנוי בפועל ויש לה השפעה על מועד הסגירה - תגרור דחייה במועד הסגירה המבוקש. ככל שנפתחה קריאה, אך החשבון כבר נסגר והטיפול בקריאה עדיין לא החל - לא יתאפשר עוד טיפול בקריאה.

חבילות השירות הבסיסיות שעליהן לא חלה מגבלת הזמן הנ"ל, הן כל החבילות הנמצאות במסלול Silver (ניתן לסגור את המנוי ללא מגבלת זמן).

ב. ככל שבמסגרת החשבון קיימות קריאות, שהטיפול בהן החל – תתאפשר סגירת החשבון רק לאחר סיום הטיפול בכל קריאות השירות במערכת.

ג. הסגירה תתבצע בפועל רק בסיום היום המבוקש, לא ניתן לסגור את המנוי באמצע יום. ( ר' בפרק "מונחים והגדרות" הגדרת "יום שירות").

בכל מקרה של בקשת סגירה המחויבת בזמן המתנה נוסף, כמצוין בסעיפים הנ"ל, ניתן להמתין ולהגיש את בקשת הסגירה רק כשיגיע התאריך המיועד, אך אפשר גם להגיש מראש בקשת סגירה עתידית אשר תמתין ותבוצע בפועל רק בתאריך המבוקש.

לקוח שקבע לו מועד עתידי לסגירת המנוי, עקב תקופת התחייבות מינימלית לחבילה (כנזכר לעיל), במידה ובמהלך תקופה זו ייכנס המנוי להקפאה מכל סיבה שהיא:

1) ימי ההקפאה הללו לא ייחשבו בתקופת החברות, וייתכן שהדבר אף יגרור דחיה במועד סגירת המנוי.

2) בכל מקרה בו מועד סגירת המנוי חלף בתוך תקופת ההקפאה עצמה (גם אם לא נדרשה דחייתו) - המנוי ייסגר בפועל רק יום אחד לאחר השחרור מההקפאה.

ביטול קריאות שירות שנפתחו -

הלקוח רשאי לבטל קריאת שירות לאחר פתיחתה ("קריאה ממתינה")- כל עוד לא החל בה כל טיפול בפועל ע"י טכנאי מטעם החברה.

מרגע שקריאה שנפתחה הועברה לטיפול הטכנאי, יוכל רק הטכנאי לבטלה על פי בקשת הלקוח.

הנחות לקוח -

במקרים מסוימים עשויה קבוצת לקוחות ליהנות מהנחות לקוח מיוחדות, הניתנות על בסיס הסכם קבוצתי אשר נקבע מראש.

שינויים שעשויים לחול בהסכם במשך הזמן (בתיאום בין הצדדים) עלולים לגרור אחריהם שינויים בגובה ההנחה ו/או הפסקת מתן ההנחה, בהתאם.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים כאלה לתוקף ללא כל הודעה מוקדמת ללקוחות הקצה.

ההנחות מיושמות בחשבון על הסכום הסופי לתשלום לאחר כל הזיכויים השונים, ההנחה אינה חלה על אשראי שהוזן באמצעות גיפטקארד.

הקפאת מנוי -

הקפאת מנוי הינה הליך שעשויה החברה בלבד ליזום במקרים חריגים שבהם תראה החברה את הצורך בכך על פי שיקול דעתה הבלעדי לצורך בירורים או הסדרה מול הלקוח.

מנוי ש"הוקפא" הוא מנוי שחשבונו הוגבל (באופן זמני) לביצוע פעולות בסיסיות (כדוגמת פתיחת קריאת שירות ו/או כיו"ב) ופעולות הנדרשות לצורך הסרת ההקפאה בלבד. בזמן הקפאת החשבון לא יוכל הלקוח לקבל שירות תמיכה במסגרת האתר, עם זאת, הלקוח גם לא יחויב בדמי מנוי במשך תקופת ההקפאה.

מקרים מובהקים בהם תבוצע הקפאה מיידית לחשבון, עד אשר יוסדרו, הם כל אחד מהמפורט להלן (וכפי שיוחלט ע"י החברה מעת לעת):

א. כשלון תשלום לאחר מתן התראה על אי תקינות פרטי כרטיס אשראי.

ב. אי הסדרת עניינים כספיים / אי עדכון אמצעי תשלום לאחר מתן התראה.

ג. כשלון תשלום נוסף, בזמן שיש ללקוח חוב קודם שעדיין לא הוסדר.

ד. כשלון תשלום של "לקוח מזדמן".

ככל שלקוח הוכרז פושט רגל או התמנה לו כונס נכסים זמני או קבוע, או מפרק זמני או קבוע, תהיה החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות / להקפיא את המנוי בהתראה של 7 (שבעה) ימים מראש.

* "כשלון תשלום" משמע - אי ביצוע תשלום מסיבה התלויה בלקוח, כמו כרטיס אשראי שפג תוקפו, דחיית תשלום ע"י חברת האשראי, וכדומה.

** יובהר כי חשבון לקוח לא יוקפא מיידית ללא מתן התראה מוקדמת והזדמנות הוגנת להסדרת הנושא (למעט במקרה של "לקוח מזדמן" שאינו בעל מנוי חודשי, ובמקרה של חוב המצטבר לחוב קודם, במקרים אלה יימנע כל שירות באופן מיידי עד להסדרת התשלום).

מנוי שנכנס להקפאה בזמן שכבר נקבע לו מועד עתידי לשינוי חבילת השירות ו/או לסגירת המנוי:

1) בכל מקרה בו מועד שינוי החבילה/סגירת המנוי חלף בתוך תקופת ההקפאה עצמה - ההחלפה/הסגירה תתבצע בפועל רק יום אחד לאחר השחרור מההקפאה.

2) במידה ובעת כניסת המנוי להקפאה היה המנוי עדיין בתקופת ההתחייבות המינימלית למנוי/לחבילה, ימי ההקפאה הללו לא ייחשבו לו בתקופת החברות, וייתכן שהדבר יגרור דחיה במועד שינוי החבילה ו/או במועד סגירת המנוי שנבחר.

הקפאת המנוי ו/או סיום ההתקשרות במקרים כאמור (ובמקרים נוספים ככל שיהיו בנסיבות הענין) לא יפגעו בכל זכות ו/או תביעה של החברה כלפי הלקוח.

שותפים עסקיים -

לקוחות במנוי חודשי הרשומים למערכת באמצעות שותף עסקי (להלן ייקראו: "לקוחות קצה") עשויים לזכות בהנחה מסוימת בהתאם להסכם מול אותו שותף עסקי (ההנחה תינתן על הסכום הסופי לתשלום בפועל, כלומר, לאחר כל הקיזוזים והניכויים, כמו דקות הכלולות בחבילה, קיזוז ע"ח יתרות אשראי דקות/כסף מזומן הקיימות בחשבון הלקוח, ופעולות במסגרת דקות Pre Paid). כמו כן, גובה ההנחה/ההטבה שיקבלו לקוחות הקצה עשוי להשתנות מעת לעת או אף להתבטל ללא הודעה מוקדמת, וזאת בהתאם לשינויים שעשויים לחול בתנאי הסכם ההתקשרות עם השותף העסקי. מובהר כי החברה אינה מחוייבת להודיע על השינויים כאמור ללקוחות הקצה.

"שותף עסקי", משמע – מעסיק – לגבי עובדיו; גוף אשר לו לקוחות קצה; גוף שמאגד חברים ו/או כיו"ב – שהתקשרו עם החברה בתנאים מיטיבים עבור לקוחות הקצה.

בעת הפסקת ההתקשרות בין החברה לבין שותף עסקי, יישארו לקוחות הקצה של הנ"ל רשומים כחברים באתר, וההנחה/הטבה, אם זכו לה, תופסק, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת מאת החברה ללקוחות הקצה.

רכישת מוצרים נלווים -

במידה והשירות שניתן ללקוח כולל התקנה של תוכנות צד שלישי כלשהן, ו/או רישיונות שימוש חוקיים, ו/או כל מוצר אחר המסופק לו ישירות ע"י החברה והמצריך תשלום נוסף עבורו, תבוצע מכירת המוצר ללקוח בנפרד, בטרם יסופק המוצר ללקוח.

להסרת ספקות, החברה אינה אחראית, באופן ישיר ו/או עקיף, על טיב המוצרים שיירכשו מאת הצדדים השלישיים, תקינותם, איכותם, מחיריהם, כמותם במלאי, מועד אספקתם ו/או כיו"ב. האחריות לאמור לעיל חלה על הצדדים השלישיים בלבד.

רכישת המוצר ע"י הלקוח תחויב לרוב בחשבונית נפרדת, למעט מקרים מסוימים שבהם תתאפשר הוספת החיוב לחשבון החודשי של הלקוח (ללקוחות בעלי חשבון מסוג "מנוי חודשי" בלבד).

המחירים באתר -

כל המחירים באתר - כוללים מע"מ כחוק.

המחירים, לרבות תנאים אחרים, עשויים להשתנות על פי החלטת החברה, אשר תפורסם באתר, ותוקפם יהיה ממועד פרסומם ו/או ממועד מאוחר יותר, בהתאם לפרסום, וללא הצורך בהודעה מראש ללקוחות באופן פרטני. על הלקוחות להתעדכן באופן עצמאי לגבי הפרסומים באתר כפי שיהיו מעת לעת.

מדיניות זיכוי / החזרה   -1. החזרת מוצר נלווה

א. ביטול עיסקה/מכירה:
מוצר תוכנה / רישיון תוכנה שהותקן אצל הלקוח - אינו ניתן להחזרה למעט במקרים הרשומים מטה.

ב. כשל תמורה:
מוצר שנמצא פגום / אינו תקין / אינו מתאים למערכת של הלקוח ואינו מבצע את יעודו - יוחזר המוצר והלקוח יקבל זיכוי כספי תמורתו.

ג. מוצר שנמכר במסגרת קריאת שירות שלא נפתרה:

1) אם המוצר הנלווה נמכר כחלק מפתרון הבעיה, והבעיה לא נפתרה גם לאחר התקנת המוצר - יהיה רשאי הלקוח להחזיר את המוצר ולקבל זיכוי כספי תמורתו.

2) אם המוצא נמכר ללקוח על פי דרישתו ולא כחלק מפתרון הבעיה - החזרת המוצר אינה אפשרית (ללא קשר לפתרון הבעיה), כאמור בסעיף "ביטול עסקה/מכירה" לעיל.

2. זיכוי עבור שירות שניתן
החזר כספי עבור שירות שניתן - יתאפשר ויבוצע בהתאם למדיניות האתר כמוגדר בהתחייבותנו "לא תיקָנו - לא שילמת" בסעיף "היקף השירות".

3. דמי מנוי חודשיים
דמי המנוי מהווים חלק מחבילת השירות, המקנה ללקוח, בין היתר, תעריפים מוזלים עבור זמני הטיפול בכל רגע שבו הלקוח ידרוש שירות במהלך תקופה זו, ולכן, אי שימוש ואי ניצול החבילה על ידי הלקוח אינו מהווה עילה להחזרת דמי המנוי באופן רטרואקטיבי עבור פרק זמן זה.

מדיניות הפרטיות   -1. שמירת סודיות: החברה מתחייבת לשמור על סודיות בכל הנוגע לקבצי הלקוח ו/או כל מידע אחר, לרבות פרטים אישיים של הלקוח, המתגלה לנציגיה במהלך התמיכה מרחוק. האמור תקף גם לגבי פרטי כרטיסי האשראי המוקלדים ע"י הלקוח למערכת. החברה מחוייבת ועומדת בתנאי תקן PCIDSS של חברות האשראי. מובהר כי החברה ו/או נציגיה לא יעשו שימוש כלשהי בפרטים הנ"ל, למעט לצורך מתן השירות בלבד.

2. בכפוף לאמור לעיל ולהלן, החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של הלקוח לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך ע"י הלקוח ו/או אם הדבר נדרש במסגרת ו/או לצורך ביצוע שירות התמיכה ו/או בקשה כלשהי של הלקוח ו/או אם תהיה מחוייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי. כמו כן תהיה החברה רשאית לחשוף מידע שניתן על ידי המשתמש (או חלקו), ככל שהדבר יידרש, במסגרת התקשרויות של החברה, לרבות בפני גופים שיבקשו לרכוש את החברה או את מניותיה או את פעילותה או להתמזג עם החברה. הגילוי במקרים הנ"ל ייעשה בהיקף המחוייב בלבד בנסיבות הענין.

3. החברה רשאית להקליט ו/או לתעד באופן אחר את הפעילות שבוצעה על ידה במסגרת התמיכה מרחוק ו/או את השיחות שיקיים הלקוח עם נציגיה בטלפון, והלקוח מוסר את הסכמתו לכך.

4. אבטחת מידע: החברה עושה את כל המאמצים לספק למשתמש סביבה מאובטחת לשם קבלת שירותי התמיכה. החברה מחוייבת ועומדת בתנאי תקן PCIDSS של חברות האשראי.
עוד מובהר כי ההתחברות מרחוק ללקוח מתבצעת באמצעות קוד מוצפן. ההתחברות למחשב נעשית על פי אישור ספציפי של הלקוח ו/או מי מטעמו להתחברות. רק לאחר אישור הלקוח, יופעל החיבור באמצעות קוד מוצפן. מהלך ההתחברות (ה- Session) הינו ב- Mode מוצפן. מובהר כי החברה אינה יכולה להיכנס למחשב ללא אישור הלקוח בשום תנאי. לאחר סיום ה- Session יתנתק החיבור בין שרתי החברה ומחשב הלקוח, והחברה ו/או מי מנציגיה לא יוכלו להתחבר מחדש, אלא אם הלקוח פתח קריאת שירות חדשה ואישר התחברות מרחוק כאמור.

5. באתר זה ישנם ו/או עשויים להיות קישורים (לינקים) לאתרים אחרים. החברה אינה אחראית לנוהלי הפרטיות ו/או לתכנים של אתרים אחרים אשר יש אליהם קישור באתר זה או באתרים שמקשרים אל אתר זה. ב"הקלקה" על קישור, לוגו או כל סימן אחר באתר, על הלקוח לשים לב כי ייתכן והוא עוזב את אתר החברה.

כ ל ל י   -1. הלקוח מתחייב לפעול על פי האמור בתנאי שימוש אלה, לרבות על פי פרסומים נוספים באתר, הרלבנטיים אליו, ככל שלא הופיעו כאן, ולשלם לחברה את התשלומים כנדרש במועדם ובהתאם למחירון החברה העדכני, כפי שיהיה מעת לעת.

2. הלקוח מצהיר ומתחייב כי המכשירים נשוא בקשת התמיכה הינם בבעלותו, ו/או הורשה כדין ע"י בעלי המכשירים הנ"ל, להחזיק בהם ולעשות בהם שימוש, כי התוכנות שהותקנו בהם הינן מורשות כדין וכי אין כל מניעה להתקשרותו עם החברה על פי תנאי שימוש אלה ומתן השירותים על ידי החברה ביחס למכשירים הנ"ל.

3. הלקוח מצהיר ומתחייב כי הפרטים שנמסרו על ידו לחברה הינם מלאים ומדוייקים. הלקוח מתחייב להודיע לחברה בכתב ובהקדם האפשרי על כל שינוי במידע ובפרטים. השינוי יחייב את החברה רק אם הגיע לידיה בפועל.

4. הלקוח מתחייב לגילוי נאות של כל מידע ו/או אינפורמציה ו/או כלים להבהרת התקלה, על מנת לאפשר לחברה למלא את התחייבויותיה באופן מיטבי.

5. על מנת להבטיח את שלמות הנתונים אשר במכשיר נשוא בקשת התמיכה, מתחייב הלקוח לבצע גיבוי באופן שוטף של התוכנות, הקבצים, הנתונים וכל המידע אשר במכשירים נשוא בקשת התמיכה, באופן סדיר ובטרם יינתן השירות ע"י החברה ו/או מי מטעמה. הלקוח מתחייב כי הגיבוי ייעשה גם על מדיה מגנטית נוספת לדיסק המחשב ו/או לדיסק של כל מכשיר אחר נשוא בקשת התמיכה (היינו – גיבוי חיצוני). מובהר כי אובדן מידע במהלך שירותי תמיכה הינה אפשרות שעשויה להתרחש, והחברה לא תהיה אחראית לכל אובדן שכזה בהעדר גיבוי.

6. קנין רוחני: האתר מכיל ו/או עשוי לכלול בעתיד סימני מסחר ו/או קנין רוחני אחר אשר שייכים לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לספקיה ו/או לצדדים שלישיים. על הלקוח להניח כי כל דבר שהוא רואה או קורא באתר (כגון תמונות, קבצים גרפיים, איורים, טקסט וחומר אחר), מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני, אלא אם נאמר אחרת. אין למכור, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשנות או להציג בפומבי את התכנים הללו ו/או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על התכנים, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או ציבורי אחר, בלא קבלת הסכמת החברה ו/או בעל הזכויות מראש ובכתב.

7. הגבלת אחריות:

א. החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים להצליח לתקן כל תקלה ו/או בעיה במכשירים שבקשר אליהם התבקשה התמיכה מרחוק (בין אם באמצעות שליטה מרחוק ו/או צ'אט ו/או טלפון). החברה תפעל באופן מקצועי וסביר על מנת לספק את השירותים כמיטב יכולתה בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.

ב. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראים כלפי הלקוח ו/או צד שלישי כלשהוא לנזק עקיף ו/או תוצאתי מכל עילה שהיא, לרבות אובדן ו/או מחיקת יישומים ו/או קבצים ו/או מידע מכל סוג שהוא ו/או אבדן הכנסות ו/או אבדן רווחים ו/או אבדן הזדמנויות עסקיות.

ג. ככל שייגרם על ידי החברה ו/או מי מטעמה נזק כלשהו שהחברה הינה אחראית לו בהתאם להוראות הדין ו/או תנאי שימוש אלה, אזי החברה ו/או מי מטעמה יהיו אחראים אך ורק לגבי נזק ישיר בלבד.כפוף להוכחת הנזק כלפי החברה.

ד. הלקוח מצהיר ומתחייב,כי ידוע לו שבמהלך מתן השירותים על ידי החברה, עלולים להימחק קבצים ו/או תוכנות ו/או נתונים ו/או מידע כלשהו המאוחסנים במכשירים נשוא בקשת התמיכה, ובאופן שלא ניתן יהיה לשחזר אותם, במלואם ו/או בחלקם, וכי לחברה ו/או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות בגין כך ו/או בגין אבדן תכנים כלשהם שהותקנו ו/או היו מאוחסנים במחשב בטרם מתן השירותים. לצורך כך מתחייב הלקוח לבצע גיבויים בהתאם למפורט לעיל.

ה. מובהר כי כל מערכת ממוחשבת, לרבות האתר, סובלת לעיתים מתקלות. השימוש באתר חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות, המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. החברה עושה כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום ולאפשר להשתמש באתר. על אף האמור, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים. לפיכך החברה תהיה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג באתר, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה בין היתר מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי התקשורת ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת קריאות מטעם הלקוח ו/או בתקלות שמקורן בצד שלישי ובכלל זה חברות האינטרנט ו/או הסלולר ו/או תקלות אחרות.

8. שיפוי: הלקוח מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או עובדיה, ו/או מי מטעמה, בגין כל תביעה, טענה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות – עקב שימוש הלקוח באתר או, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תביעות נגד החברה, ע"י צדדים שלישיים, בגין הפרת הלקוח את תנאי שימוש אלה ו/או את הסכם ההתקשרות בין החברה ללקוח, ככל שישנו.

9. חוקי מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וסמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל סכסוך ו/או תביעה של לקוח ו/או כל משתמש (להלן ייקראו בסעיף זה: "המשתמש") כלפי החברה תהיה מסורה באופן ייחודי לבית משפט המוסמך בתל אביב – יפו, להוציא כל מקום שיפוט אחר.המשתמש מסכים בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 (שישה) חודשים מיום שנולדה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

10. תנאי השימוש הנ"ל וההסכמים אליהם מפנה מסמך זה, לרבות הסכם ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח, ככל שישנם, מהווים את מלוא ההסכמות שהושגו בין הלקוח לחברה בנוגע לשימוש באתר וגוברים על כל מצג ו/או הבטחה, בין בכתב ובין בעל פה, בין הצדדים בנוגע לנושאים הנדונים. במקרה של אי התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלה לבין האמור בהסכם ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח, ככל שישנו, יגבר האמור בהסכם ההתקשרות עם הלקוח.

11. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, והשינויים יפורסמו באתר, וייכנסו לתוקף עם פרסומם ו/או במועד מאוחר יותר כפי שיפורסם, בהתאם להחלטת החברה.

פרטי החברה -

שם החברה: פי.וי.ג'י. סאפורט אונליין בע"מ.

מספר ח"פ: 514770981.

טלפון ליצירת קשר: 077-2353722.

אימייל: info@supportonline.co.il.

טל"ח


ט.ל.ח. 

ראשי
אודותינו
מפת אתר
יתרונות השירות
הצהרת פרטיות
שאלות נפוצות
הצעות עבודה !!!
במה אנו תומכים
שירותים
צרו קשר
תקנון
לאתר מותאם לסלולרי
כניסת לקוחות
רישום לקוח חדש
Facebook
     
Google+
     
YouTube
GlobalSign SSL
   
PCI DSS